Sadness

Yuri Lysenko

Sadness, 2016.

Oil on canvas.

60 x 80 cm.

No Frame.