Drama

Yuri Lysenko

Drama, 2017.

Oil on canvas.

140 x 180 cm.

No frame.